I de unge år
Arbejdet
Jeg er udlært Blikkenslager med svendebrev og det hele. Jeg kom i lære i 1955 hos min far, det var under en stor arbejdskonflikt så min gamle kunne godt bruge arbejdskraften, nogle måneder før havde jeg snuset til købmands faget (Hos Søren Mikkelsen, der var overtaget af købmand Bøjsen, det var lige overfor i gaden) det var slet ikke noget for mig, jeg tror at købmanden var lige så træt at mig som jeg af ham, efter en lørdag hvor der var travlt, havde jeg sat et glas under sirupstønden, det løb meget langsom, så jeg ekspederede videre og glemte glasset, 100 l. sirup løb ud.
Så jeg blev Blikkenslager. Desværre døde min far da jeg var 18 år gammel, jeg var ikke udlært, forretningen fik frataget autoration, det var lidt kaotisk. jeg havde i 2 vintre 1958 og 1959 været på Håndværkerhøjskolen Krabbesholm ved skive, og det blev også i skive jeg skulle lære færdigt, hos blikkenslager- firmaet  Stærk i Fredriksgade, det var et spændende år jeg kørte til Ringkøbing  2 aftner om ugen for at hjælpe Mor med udbringning af Gas ( vi havde Nordisk Gulf Gas  ) så min NSU Lux med sidevogn har gjort turen Skive - Ringkøbing mange gange..
I 1961 kom jeg i brandvæsenet, jeg blev hyret af Tømrermester N. Verner Petersen Enighedsvej 6 til brandsvend ved Ringkøbing Kommunale brandvæsen, brandmateriellet var dengang stationeret hos falk på Damstræde, vi havde en klokke hjemme i huset, der ringede nar der var brand, uniformen havde vi hjemme, så nar der var alarm var det, i tøjet og på cykel ned til stationen, efter nogle få år overtog falk brandslukningen, det var ikke så hyggeligt men mere effektiv  Jeg var 24 år i Brandvæsnet.! 
© c-j-f  2010
C J F Vester Strandgade omkring 1950 Krabbesholm Håndværkerhøjskole 1958 Min far som ung svend Nordisk Golf Gas skiltet Krabbesholm Håndværkerhøjskole 1958 2 kl. CJF som Brandsvend i midt 80. Efter NPK forgiftning på Ringkøbing Sygehus CJF Min Familie Folk jeg mødte Kishon