Svæveflyvning i Stavning
C J F CJF Min Familie Folk jeg mødte Kishon
Selve Flyveklubben blev startet 23 August 1963 ved et møde på Ringkøbing Højskole Hotel Forløbet af aftenen er her i referat: Mødets indbyder, herreekviperingshandler Kaj Jespersen, Ringkjøbing, indledte og bød velkommen og gav ordet til sekretær ved Fredningsplanudvalget Jørgen Andersen, der redegjorde for foreløbige planer vedrørende op­rettelse af flyveplads i Stauning.  Forsamlingen drøftede sagen, og man enedes om at stifte en forening til varetagelse af formålet og gik over til stiftende generalforsamling Valgt til dirigent blev advokat K. Dalgaard—Knudsen, Ringkjøbing, der konstaterede, at foreløbig 16 havde tegnet sig som medlemmer, nemlig: herreekviperingshandler Kaj Jespersen, direktør Karsten Pultz Holm, Søndervig, gårdejer Jens Aarup, Velling,skorstensspecialist E. Brågård, Hee, bogtrykker Sven Aage Jacobsen, Ringkjøbing, damefrisør Vagn Knudsen, Ringkjøbing, maskinhandler Jens Toft, Højmark pr. Lem, direktør Peder Hansen, Lem, bankassistent Elihardt Kristensen, Ringkjøbing,( senere Kokholm ) Peder Andersen, Mulbjerg ( Peter Skæg ) kørelærer P. Chr. Høgsberg, Holstebro-vej 25, Rindum, Svend Høegsbjerg, Holstebro-vej 25, Rindum, sekretær Jørgen Andersen, Ringkjøbing, tømmerhandler P. Trillingsgaard, Ringkjøbing, trikotagehandler  P. Vanggaard, Ringkjøbing, turistchef Preben Sloth, Ringkjøbing, Dirigenten forelagde udkast til vedtægter sålydende: Foreningens formål er oprettelse af en flyveplads i Ringkjøbing's  omegn Paragrafferne skal jeg ikke trætte med kun referere hvem der var med i bestyrelsen dette første svære år.... Vedtægterne blev vedtaget enstemmigt  Til bestyrelsen foresloges herreekviperingshandler Kaj Jespersen;( Kasserer) direktør karsten Pultz Holm ( Formand )og  sekreter  Jørgen Andersen Der forekom ikke yderligere forslag, hvorefter de 3 nævnte var valgte. Som revisorer valgtes Bankassistent  Elihardt Kristensen og damefrisør Vagn Knudsen Disse mennesker var de egentlige stiftere at det der senere blev RST Flyveklub hvorfra Svæveflyverklubben udsprang.  
Svæveflyveklubben startes
Her nogle af de personer der var med til at starte svæveflyveklubben "Westmik"  Tandlæge Kelså, Amtsrådssekt. Jørgen Andersen og motorsagkyndig Vagn Jacobsen Svend Åge ( Indianer ) blev flyvepladsleder i de første svære år
Mine præstationer som svæveflyver fik aldrig sit helt store gennembrud jeg fil mit C. og havde taget min højdevinding og 5 timer til Sølv C men længere kom jeg ikke, jeg fandt det var en alt for konkusancepræget sport for mig, at min kone det meste af tiden sad nede på jorden og håbede på at man kom helt ned var også for meget for mig så vi gik over til Sejlsport. Men jeg mødte mange pragtfulde mennesker i de år jeg fløj.( se folk jeg mødte )
Dette fly en Mucha standardt havde jeg en 3. part i
© c-j-f  2010